כנסיית השכל, התזמורת האנדלוסית, אשקלון - הבית כה רחוק